Nếu tôi có nhạt nhoà trong tâm trí em, cũng đâu bất ngờ…

Advertisements